Organisation

En bostadsrättsförenings uppbyggnad
Förtroendemannaorganisation

 

En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Föreningen äger huset! De boende äger föreningen! Ägarskapet utövas av styrelsen. Den demokratiska makten utövas genom att medlemmar tillsätter och avsätter styrelse och andra förtroendevalda. Missnöjda medlemmar kan utöva makt genom att avsätta styrelsen.


Styrelsen får på den ordinarie föreningsstämman, ibland kallat för årsmötet, förtroendet och det fulla mandatet att driva föreningen fram till kommande föreningsstämma.  Någon insyn i styrelsearbetet har inte medlemmarna annat än genom revisorn samt årsredovisningen. Styrelsens protokoll är inte tillgängliga (ens för medlemmarna) då dessa innehåller information av känslig art.


Majoriteten beslutar – minoriteten måste nästan alltid följa besluten. Därigenom kan intressekonflikter uppstå mellan förening och enskilda medlemmar. Att förstå de demokratiska spelreglerna är därför viktigt för att skapa arbetsro och förståelse för styrelsens arbete och för att i grunden åstadkomma goda boendeförhållanden.


Styrelsen

Lista över styrelsens medlemmar och telefonnummer, samt de olika ansvarsområden styrelsen valt att dela upp verksamheten i, finns uppsatta i entréernas adressskåp. Går även att hämta som dokument under menyn Nyinflyttad.