Medlem

Information till våra medlemmarNågot om medlemmars rättigheter och skyldigheter.

 


Våra stagdar är, tillsammans med Bostadsrättslagen och Föreningslagen, själva stommen i vår förening. Stadgarna innehåller detaljerade bestämmelser om hur  föreningen ska fungera, samt vad som är medlemmens rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Det är var och ens ansvar att följa stadgarna.


Som komplement till stadgarna har vi våra trivselregler/ordningsregler. Var och en som bor i Parkhusen är del av en gemenskap. Reglerna syftar till att upprätthålla en god trivsel och sammanhållning i föreningen. Om du anser att någon granne bryter mot dessa regler, tala med denne i första hand innan du kontaktar styrelsen.


Vid bl.a. följande ärenden måste man först kontakta styrelsen.

  •     Inglasning av balkong. Blankett finns hos styrelsen.
  •     Ev. komplettering av uteplats. Blankett finns hos styrelsen.
  •     Andrahandsuthyrningar, se även länk ovan. Blankett finns hos styrelsen.

Läs mer under menyn Boendet.

   

Försäkringar: Varje boende svarar för att teckna sin egen hemförsäkring. Dock har föreningen valt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg. Information om försäkringen, bl.a. telefonnummer till skadeanmälan och gällande försäkringsnummer, finns i entrétavlorna.

  

Serviceläge på låset

När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen, normalläge och serviceläge.

Normalläge: kl. 12

Serviceläge: kl. 10


I serviceläget kan låset öppnas även med fastighetens servicenyckel. Detta kan användas när man inte är hemma och t.ex. servicepersonal behöver komma in i lägenheten.


OBS att det nedre låset inte ska låsas då serviceläge ska användas.

Fastighetens servicenyckel förvaras hos styrelsen.