Felanmälan

Instruktioner vid felanmälan
Förenklad checklista för hur man gör en felamälan.


Vid frågor och påpekanden

t.ex.

 • Städning
 • Trädgårdsunderhåll
 • Snöröjning och halkbekämpning


Kontakta någon av följandeVid allmänna, icke akuta fel

t.ex.

 • Fel i tvättstuga
 • Fel på dörr till förråd
 • Trasig gårdsbelysning
 • Krånglande hiss


Kontakta följande i turordning


 1. Husvärdar
 2. Styrelsen
 3. Får du inte tag på någon,

lämna en felanmälan här.


Vid akuta fel (ej hiss)

t.ex.

 • Läckande vattenledning
 • Läckande radiatorer
 • Översvämning
 • Stopp i ventilationen


Kontakta följande i turordning


 1. Husvärdar
 2. Styrelsen
 3. Får du inte tag på någon, ring

WIAB Service på 08-80 20 40.

Kontorstid: Mån-fre 7:30-16:30.

     

 1. Om det är ett sådant akut fel som absolut inte kan vänta till nästa arbetsdag, t.ex.


 • Vid fel eller haveri där följdskador uppstår och förvärras, t.ex. vattenskada


 • Annat brådskande fall,

t.ex. vintertid när värmean-läggningen inte fungerar)


Ring WIAB Jour på 08-80 16 28.

(Obs: Endast akut, då dessa jourutryckningar är mycket dyra.)


Då larmcentralen svarar, meddela:

 • "Detta larm ska till Wahlings".
 • Brf Parkhusen, Flygvillevägen
 • Ditt namn och telefonnummer
 • Aktuellt fel, vad du har iakttagit.


Vid allvarliga fel på hissen

t.ex.

 • Totalstopp i hissen
 • Trasiga hissdörrar (klämningsrisk

när hissen är i rörelse)

 • Dörrar öppna på fel våningsplan (fallrisk)


Kontakta


 1. Kone larmcentral 0771-50 00 00
 2. Informera snarast Styrelsen om att felanmälan till Kone har skett


 • Om du själv sitter fast i hissen, använd hissens larmknapp!

Kone larmcentral rings då upp automatiskt och de kan sedan kommunicera med dig i hissen..


Tumregel

1. Kontakta i första hand en husvärd.


2. Kontakta i andra hand någon i styrelsen.


3. Vid akuta ärenden kontaktas därefter WIAB Service (se telefonnummer i nedanstående listas röda fält) under kontorstid.


4. Om felavhjälpning inte kan vänta utan kräver omedelbar åtgärd och ingen av 1-3 har gått att nås, kontakta då WIAB Jour (se telefonnummer i nedanstående listas röda fält).