Formulär: Ändring av namnskyltar


Byte av namnskyltar - Beställning till WIAB


Här kan du som medlem i BRF Parkhusen beställa ändring av de

namnskyltar du har på porttavla, postfack och tidningshållare.

Fyll i uppgifterna neda så skickas en beställning direkt till WIAB,

vilka sedan ombesörjer att fastighetsskötaren byter ut skyltarna

vid nästa rondering. Rondering sker normalt varannan vecka.


 
 
 
 
 
 
 
 


Fält markerade med en * är obligatoriska att fylla i.