Trivselregler

Trivselregler för Parkhusen (ordningsregler)Som komplement till stadgarna har vi satt några trivselregler.

 


Var och en som bor i Brf. Parkhusen är del av en gemenskap. Trivselreglerna syftar till att upprätthålla en god trivsel och sammanhållning i föreningen. Om du anser att någon granne bryter mot dessa regler, tala med denne i första hand.

   


 •     Bostadsrättshavare ska vara aktsam och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

       

 •     I lägenheten får inte utföras sådant som kan störa övriga boende eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande. Om störande arbeten ska utföras i lägenheten så tänk på grannarna.

   

 • Störande arbeten kan accepteras endast på vardagar 08.00-18.30 och

på lördagar 10.00-16.00. På söndagar ska det vara tyst.

     

 •     Källsortering ska ske enligt anvisningar (se även anslag i sophusen).

       

 •     Om djur hyses i lägenheten ska ägaren se till att de inte förorenar eller för oljud. De rastas utanför föreningens område.

       

 •     Endast grillning med godkänd elgrill eller gasolgrill får ske inom området.

       

 •     Parabolantenn får inte monteras.

       

 •     Samtliga medlemmar är ålagda att följa de föreskrifter som finns gällande tvättstuga. Endast boende i Parkhusen får nyttja tvättstugorna.

       

 •     Gård, trappor och entréer får inte belamras med skräp, packlårar, cyklar etc.

       

 •     Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får inte utföras på balkonger, i entréer eller trappor.

       

 •     Rökning är förbjuden i trappor, portgångar och hiss.

       

 •     Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller i trappuppgångar får inte ske.

       

 •     Bostadsrättshavare ska rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelse angående återvinningsrum, cykelrum samt övriga gemensamma utrymmen.

       

 •     Vid utförande av musik eller användande av tvättmaskin, TV, radio eller musikanläggning i lägenheten efter kl 23.00 och före kl 07.00 skall bostadsrättshavare se till att andra inte störs av detta.

       

 •     Undvik att gå eller cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får inte förekomma.

       

 •     Vattenutkastarna vid källartrapporna är avsedda för fastighetens skötsel och skall ej användas för rengörande av bilar, motorcyklar, mopeder eller andra fordon, all vård av fordon skall ske utanför föreningens område.

       

 •     Den som önskar mata fåglar bör göra detta på marken utanför föreningens område.

       

 •     Föreningens medlemmar ska se till att hushållssopor är väl paketerade innan dessa slängs i sopkärlen.

       

 •     Parkering inom området får endast ske på markerade platser. Husvagnar, lastfordon eller motsvarande får där ej parkeras.

       

 •     Förvaring av fyrverkeripjäser, brandfarliga vätskor eller gaser i källarförråden är inte tillåten.

       

 •     Blomlådor får endast hängas på insidan av balkongräcket.

       


Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättshavaren, dennes familj och gäster såväl som den som bostadsrättshavaren upplåtit sin lägenhet till.


   

Dokument

Här finns trivselreglerna som PDF.