Sophusen

Sophusen - Avfalls- och källsorteringI våra sophus finns möjligheten att källsortera vissa typer av avfall.

 


För allas trivsel, av brandsäkerhetsskäl samt inte minst för att inte obehaglig lukt ska uppstå får soppåsar och annat avfall ej, inte ens tillfälligt, lämnas utanför lägenhetsdörren.


I föreningens sophus finns ett antal kärl för olika så kallade fraktioner. Sortera dina sopor väl; tidningar, glas och hushållssopor i olika kärl samt glödlampor, lysrör och elektronikavfall i olika behållare. Det är viktigt att vi sorterar på rätt sätt och att sådant avfall vi inte kan ta hand om själva forslas till närmaste återvinninsstation, miljöstation eller återvinningscentral. Vad som är lämpligt i vart fall kan du se här nedan.

 


Det är förbjudet (belagt med straffansvar enligt miljöbalken) att kasta kartong, wellpapp, plåt, stora grovsopor, möbler, miljöfarligt avfall etc. i våra sophus. Sådant avfall måste du själv transportera till lämplig facilitet, se nedan.

______________________________________________________________________


I våra sophus kan du lämna följande avfall, se bara till att det hamnar i rätt behållare (se skissen ovan).

 1.  Hushållsavfall - T.ex. tobak/fimpar/snus, tuggummi, glasspinnar/ätpinnar,

damsugarpåsar, blöjor/bindor/tamponger, krukväxter (ej jord), matrester.

 1.  Returpapper - T.ex. tidningar, telefonkataloger. Ej kartong eller wellpapp.
 2.  Glasförpackningar - Färgat och klarglas var för sig, dock inte fönsterglas.
 3.  Lysrör (i den höga pappcylindern), glödlampor (i den ena runda plastbehållaren

på golvet, ej lågenergilampor) samt batterier (i den andra plastbehållaren).

 1.  El- och elektronikavfall - I praktiken allt som har en elsladd räknas som elavfall.

Innehåller det batterier skall dessa avlägsnas först och läggas i batterilådan ( 4 ).

 1.  Komposterbart hushållsavfall - Alla slags matrester (tillagade och råa),

rester från frukt/grönt, äggskal, kött- och fiskben/fiskrens, räkskal, godis,

chips/popcorn/snacks, tepåsar/teblad, kaffefilter/kaffesump, hushållspapper.


Allt övrigt avfall måste var och en transportera bort på eget ansvar.


 • Närmaste återvinningsstation finns vid Flygbacken, mitt emot parkeringen till fotbollsplanen (den med naturgräs), Hägernäs.


 • Närmaste miljöstation är macken OK Q8 (Näsbydalsvägen 1) 08-768 03 90.


 • Närmaste återvinningscentral är Hagby (Frestavägen 10) 08-505 804 00,

se Sörabs hemsida för öppettider.

______________________________________________________________________


Sortera först ut allt som är skadligt för miljön
Benämning

Kommentarer

Lämnas var?

El- och elektronikavfall

Färg, lösningsmedel, olja, rengöringsmedel, kvicksilvertermometrar, nagellack m.m.

Lämnar du i en miljöstation som ligger vid våra bensinstationer.

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel, olja, rengöringsmedel, kvicksilvertermometrar, nagellack m.m.

Lämnar du i en miljöstation som ligger vid våra bensinstationer.

Småbatterier

Ha för vana att aldrig slänga batterier i hushållssoporna. De enda batterier man kan slänga i hushållsoporna är brunstensbatterier, men nu för tiden är dessa dock svåra att få tag på då de flesta butiker endast säljer alkaliska eller metalliska batterier.

Lämnar du


* i avsedd behållare i våra

   sophus,

* i en miljöstation,

* i en batteriholk eller

* i butik som säljer batterier.

Medicinrester och sprutspetsar

Spola inte ned gamla medicinrester i avloppet. Reningsverket i Käppala har ingen möjlighet att stoppa detta. Det hamnar orenat i Stora Värtan, dvs samma vatten vi har i F2-badet och hela Hägernäsvik.

Lämnas in på apoteket.


Sortera sedan ut allt som kan återanvändas eller återvinnasBenämning

Kommentarer

Lämnas var?

Förpackningar med pant

Flaskor och burkar.

Lämnas i butiken.

Övriga förpackningar av plast, metall, papper och glas

Wellpapp, kastruller, kartonger, konservburkar, fönsterglas m.m.

Lämnas och sorteras på återvinningsstationer och glasiglos.


* Visste du att fönsterkuvert

   sorteras som plast?

Tidningar

Endast tidningar och telefonkataloger.

Lämnas i våra tidningsbehållare i sophusen.

Användbara kläder, möbler, böcker och prylar

Kan lämnas till ideella organisationer.

Annars måste det lämnas på Sörabs återvinningscentral i Hagby.Resten lämnar du som sopor och grovsoporBenämning

Kommentarer

Lämnas var?

Soppåsen

Städsopor och mindre brännbara föremål, som inte skadar miljön och inte kan återanvändas eller återvinnas.

Lämnas i våra (gröna) sopkärl för hushållsavfall.


Tänk på att knyta ihop sop-

påsen ordentligt innan du kastar den. Detta gäller särskilt våta sopor. Tänk också på att förpacka vassa föremål ordentligt.

Matavfallspåsen

Alla slags matrester.

Lämnas i våra (bruna) sopkärl för komposterbart avfall.

Grovsopor

Större föremål, som inte ryms i soppåsen och som inte räknas som elavfall. Detta gäller också julgranar.

Grovsopor får inte tryckas ned i sopkärlen, utan ska lämnas hos Sörab återvinningcentral i Hagby.

En gång per år (normalt en helg i maj) brukar föreningen tillhandahålla en container, vilken ställs upp på gården, där ni kan slänga era grovsopor.


Snabbguide

  Ja!                             

Dessa fraktioner går bra

att slänga i sophuset:

 • Tidningspapper
 • Returglas, färgat
 • Returglas, ofärgat
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Elavfall
 • Hushållssopor (skall vara bränn- eller komposterbart)

   

 

  Nej!                           

I våra sophus får dessa

fraktioner inte slängas:

 • Wellpapp
 • Kartonglådor
 • Plast
 • Trä
 • Fönsterglas
 • Målarfärg
 • Miljövarligt avfall
 • Metall (t.ex. plåt, konservburkar etc.)
 • Grovsopor (t.ex. julgran, byggavfall, vitvaror etc.)