ParkeringParkeringar - Vid och runt ParkhusenP-platserna i Parkhusen hanteras via en separat kö och separata avtal.

Parkeringsplats medföljer m.a.o. inte en bostadsrätt vid överlåtelse.

 

Inom hela Hägernäs strand råder zon med parkeringsförbud. Att bara parkera bilen på gatan (utan P-platsmarkering) är således inte tillåtet.

Inom vårt privata område är parkering endast tillåten på anvisade platser, all annan parkering är förbjuden. På gården finns endast förhyrda platser.

 

Brf Parkhusen förfogar över följande typer av P-platser till sina medlemmar.

 

Område på kartan

Typ av plats

Hyra

Motorvärmar-

uttag

Kötid

 

Carport

(under tak)

400 kr/mån

Ja*)

Lång

 

Uteplats "gården"

300 kr/mån

Ja*)

Kort

 

Uteplats "skogen"

200 kr/mån

Nej

Omgående

(flera platser lediga)

 

Gästparkering

-

-

I mån av plats


Kötiden är grovt uppskattad - Den är helt beroende på avflyttningar eller uppsägningar.

*) Här finns användarinstruktioner för motorvärmaruttagen.Vill du hyra en P-plats?Boende i Parkhusen

Anmälan till parkeringskö kan göras via detta formulär. Notera att köplatsen förfaller i och med erbjuden plats. Tackar man nej måste man anmäla sig på nytt och man hamnar sist i kön. Vid frågor kan du kontakta styrelsen, se sidan Kontakt.


Företag samt boende utanför Parkhusen

Brf Parkhusen hyr även ut P-platser till företag och boende i andra föreningar i Hägernäs Strand. De platser vi erbjuder är belägna i skogspartiet markerat med  C och de saknar motorvärmaruttag. Platserna hyrs ut till externa gäster för 250 kr/mån inkl. moms.

Är du medlem i en grannförening och önskar en ytterligare P-plats eller inte har någon alls? Fyll då i en anmälan om intresse här så tar vi kontakt med dig.

Vill du säga upp din P-plats?Samtliga hyrestagare

Uppsägning sker enklast via detta webbformulär eller skriftligen till


Brf Parkhusen i Täby

Flygvillevägen 3

183 67  TÄBY


(Märk kuvertet med "Uppsägning P-plats")

Gästparkering

Följande enkla regler gäller för vår gästparkering:

  • Gästparkering gäller på P-platserna 67-71 (markering  D  på kartan).
  • Gästparkering är tillåten max 48 timmar under en period på 7 dygn.
  • Personer boende på Flygvillevägen eller Flygvilleslingan får ej parkera på dessa platser.
  • Parkerande gäst skall tydligt utmärka medelst en lapp i vindrutan vem denne besöker med namn och lägenhetsnummer.
  • Endast personbilar eller lätta lastbilar med totalvikt mindre än 3,5 ton.Allmän parkering

Det finns en betalparkering vid markering  E  på kartan. Vid tillfället då taxan kontrollerades (2017-12-08) var priset 10 kr/timme och 40 kr/dygn.

Kontrollera dock själv skyltningen för rådande parkerings-bestämmelser, inklusive taxan, gällande dessa platser.


Det finns även en betalparkering vid markering  F  på kartan. Vid tillfället då taxan kontrollerades (2013-11-11) var priset 8 kr/timme vardagar kl. 9-17 och 4 kr/timme övrig tid. Parkering natt (mellan kl. 17-09) var det ett maxpris på 30 kr.

Kontrollera dock själv skyltningen för rådande parkerings-bestämmelser, inklusive taxan, gällande dessa platser.


Vidare finns det allmäna kostnadsfria (men tidsbegränsade) parkeringsplatser vid fotbollsplanen (gräs), vid ishallen samt nere vid Catalinatorget.

Snabbguide

Gästparkering

Regler för gästparkeringen finns längst ned på denna sida.


Hyra av parkeringsplats

Anmälan till Parkeringskön går till vår P-ansvarige, läs mer här.


Vi hyr även ut P-platser i område C till utomstående. Fyll i formuläret för mer information o/e ansökan.


Uppsägning av P-plats

Anmälan om uppsägning sker till vår P-ansvarige, via detta formulär.


Parkeringspolicy

Allt om våra parkerings- och köregler i ett policydokument.


Copyright © 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - All Rights Reserved Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby, Sweden