Husvärdar

HusvärdarTiteln "husvärd" ska inte förväxlas med "vicevärd".

 

För att tillvarata de boendes intressen i frågor som gäller skötsel och funktion av gemensamma utrymmen och anläggningar har styrelsen till sin hjälp tre husvärdar, en i varje hus. De ställer upp ideellt på sin fritid för att vi ska få ett bättre boende. Förutom  kännedom om fastigheternas utrustningar och funktioner har de tillgång till vissa hjälpmedel för enklare åtgärder.

 

De har också som sin uppgift att vara lyhörda för synpunkter och förslag som kan påverka vår gemensamma trivsel och att tillse att  våra regler för detta efterföljs.

 

Våra husvärdar är en bra länk till styrelsen. De rapporterar ev. fel och brister i fastigheten så styrelsen kan vidta åtgärder. Enklare fel fixar de själva.


Husvärdar

Flygvillevägen 1

Rolf och Monica Lindström

070-787 83 07Flygvillevägen 3

Linus Fredriksson

073-925 98 19Flygvillevägen 5

Ove Kornehed

08-756 58 41

070-875 65 84