Boendet

Att bo i ParkhusenVad som kan vara bra att veta om Parkhusen.

 

Senaste nytt om vad som händer i föreningen finns alltid uppsatt på anslagstavlorna i entréerna. Det finns även publicerat här på hemsidan under Infobladet.


Kort om länkarna ovan.

  • Trivselregler

Som komplement till stadgarna har vi våra trivselregler/ordningsregler. Var och en som bor i Parkhusen är del av en gemenskap. Reglerna syftar till att upprätthålla en god trivsel och sammanhållning i föreningen. Om du anser att någon granne bryter mot dessa regler, tala med denne i första hand innan du kontaktar styrelsen.


  • Husvärdar

Din första kontakt inom fastighetsskötsel.


  • Sophusen

Vad du får och inte får slänga i våra sophus.


  • Kabel-TV

Dessa TV-kanaler finns tillgängliga i våra TV-uttag.

   

  • Parkeringar

Hur man bokar P-plats, regler för besöksparkering, etc.

   

Några  länkar till:

Under nyinflyttad och dokument hittar du en telefonlista till styrelsen och funktionärer med deras respektive ansvarsområden. Den finns även uppsatt i entréns glasskåp.

   

Föreningens policy samt instruktioner hur man går tillväga med en eventuell ansökan. Blankett finns hos styrelsen.

   

Försäkringar: Varje boende svarar för att teckna sin egen hemförsäkring. Dock har föreningen valt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg. Information om försäkringen, bl.a. telefonnummer till skadeanmälan och gällande försäkringsnummer, finns i entrétavlorna.

   

  • Mer information » Läs gärna det välkomstbrev vi har för nyinflyttade.


Vid bl.a. följande ärenden måste man först kontakta styrelsen:

  •     Inglasning av balkong. Blankett finns hos styrelsen.
  •     Ev. komplettering av uteplats. Blankett finns hos styrelsen.
  •     Andrahandsuthyrningar, se även länk ovan. Blankett finns hos styrelsen.


Serviceläge på låset

När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen, normalläge och serviceläge.

Normalläge: kl. 12

Serviceläge: kl. 10


I serviceläget kan låset även öppnas med fastighetens servicenyckel. Detta kan användas när man inte är hemma och t.ex. servicepersonal behöver komma in i lägenheten.


OBS att det nedre låset inte ska låsas då serviceläge ska användas.

Fastighetens servicenyckel förvaras hos styrelsen.